Đepno izdanje kolektivnog ugovora

by Mario Kos, 7. svibanj, 2015.

Prijelom i dizajn džepnog izdanja kolektivnog ugovora o radu.

  • Klijent: : PPDIV Podravka