Fotografije velikih formata

by Mario Kos, 6. studeni, 2014.

Dizajniramo i izrađujemo sve vrste zidnih panoa, bannera, wallscape-ova, roll-upova… Sve prema željama i potrebama klijenta na raznim materijalima

  • Klijent : Bazeni Cerine