Fotografiranje Scania

by Mario Kos, 3. veljača, 2015.

Fotografiranje za kalendar HIT d.o.o. transporti

  • Klijent : Hit d.o.o.